Andie Hizon

Si Andie Hizon ay isang fan ng romantic novels. She loves to read PHR pocketbooks since elementary days. Four years ago, she wrote for herself and for her friends. May mapagkatuwaan lang. Until she decided to submit a manuscript and got approved.

The start of her writing journey was not good but still, she pursued. Pagkatapos ng maraming “down” moment ay naisulat niya ang “Oplan: Playing Cupid.” After OPC, nagkaroon na uli siya ng kumpiyansang tuluyan nang bumalik sa pagsusulat.

At naniniwala siya sa kasabihang: “You wouldn’t know how sweet life could be unless you’ve tasted somebody.”