Mei Sanchez

Sa PHR, si Ma. Cornelia Sanchez-Damaso ay kilala bilang "Mei Sanchez". Isa siyang rehistradong nurse na nagtapos ng Nursing sa University of Santo Tomas. Isang artist ang asawa niya at may dalawa silang cute boys. Magkatuwang silang mag-asawa sa paghabi ng kuwento para sa Cat's Trail na iginuguhit ng kanyang mister. Ganoon din ang kanilang gawain para sa Dragon Breed na ipina-publish naman ng Black ink. 

Nagsimula ang kanyang writing career pagkatapos niyang lumahok sa PHR's Romance Writing Contest noong Disyembre ng 2008. Nag-iisa siyang finalist noong mga panahong iyon. Umiikot ang mga hilig niya sa pagbabasa ng mga libro at komiks, pagguhit, pagbe-bake, pagtugtog ng piano, at pakikinig ng musika, paggantsilyo para sa damit ng kanyang Sylvanian collection, at kumain (na masyadong obvious sa hitsura niya-hehehe!). Ang kanyang fans ang nananatiling inspirasyon niya sa pagsusulat.