GOC00001 - 12 Gifts Of Christmas: The Gift

price
PHP 85.00
Author(s)

GOC00001 - 12 Gifts Of Christmas: The Gift

“This something special that’s going on between us, sinisiguro ko sa `yo na hindi magtatapos ngayong Pasko.”

Parehong nakatanggap ng tsekeng may malaking halaga sina Maeve at Landis bago ang unang araw ng Disyembre. Ang kapalit ng malaking halaga na iyon ay ang pananatili nila sa isang mansiyon kasama ang dati nilang guro hanggang sa araw ng Pasko. Napili sila dahil parehong mag-isa lang sila sa darating na Pasko. Kapwa rin sila nawalan ng mahahalagang tao sa buhay sa araw mismo ng Pasko. Maeve lost her husband. Landis lost his child.
Magkaklase sina Maeve at Landis noong high school ngunit hindi naging malapit sa isa’t isa. He was a jock; she was the geek. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makilala nang husto ang isa’t isa noong kabataan nila.
This Christmas, they received beautiful gifts. Isang magandang posibilidad ng bagong buhay.At isang bagong pag-ibig.Isang magandang pagkakataon upang magsimulang muli. Mabubura ba ng Paskong ito ang malulungkot na alaala ng nakaraang Pasko?

social media

Categories