GOC00005 - 12 Gifts Of Christmas: Pahiram Ng Isang Pasko

price
PHP 85.00
Author(s)
Jasmine Esperanza

GOC00005 - 12 Gifts Of Christmas: Pahiram Ng Isang Pasko

“Hindi mo na kailangang mag-aral sa culinary. Basta sahugan mo lang ng pagmamahal ang luto mo, wala nang sasarap pa roon.”

Rachelle. Jake. Lara.
They were childhood friends. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na natuklasan nina Rachelle at Jake na nade-develop na sila sa isa’t isa. Tinawid nila ang hangganan ng pagiging magkaibigan. At si Lara, habang nakiki-celebrate sa kanila ay lihim palang nasasaktan.
Pero nagkasakit si Lara. Parang bombang sumabog sa harap ni Rachelle nang malamang may cancer pala ito. At kung mas may nakakagulat pa roon ay ang sinasabi nitong huling kahilingan. Gusto rin daw nitong maramdaman na mahalin din ni Jake, kahit sandali lang, alang-alang sa mga huling araw nito sa mundo.
Paano siya papayag gayong mahal na mahal niya si Jake. At paano rin siyang hindi papayag, gayong hindi lang basta kaibigan kundi kapatid pa niya mismo si Lara?
At paano rin papayag si Jake, gayong may pinanghahawakan itong matibay sa relasyon nila?

social media

Categories