GOC00011 - 12 Gifts Of Christmas: A Lifetime Of Happy Christmases

price
PHP 85.00
Author(s)
Vanessa

GOC00011 - 12 Gifts Of Christmas: A Lifetime Of Happy Christmases

“Lahat ng nangyari sa ating dalawa, malinaw sa isip ko. Memories of your face make me smile. Make me feel like it’s Christmas, actually. A happy one.”

Nakilala ni Portia si Ade noong panahong magulo ang kanyang sitwasyon sa pamilya. She fell in love with him and he seemed to love her, too. Ngunit hindi naging maganda ang kinalabasan ng kanilang istorya.
They met again. Isa na namang Christmas break. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Portia ay magiging maayos na ang lahat. They were older now. Pero muli na namang umalis si Ade. 
She moved on with her life. Until one Christmas holiday, when she was heartbroken and alone, she booked a vacation home for herself and Ade came into her life again. This time he was a different Ade. Sa halip na mag-sorry sa mga nagawa noon ay nais pa nitong pauwiin siya sa kabila ng darating na Kapaskuhan dahil gusto nitong solohin ang vacation home. Well, never would she give him that satisfaction! The war was on. At wala siyang intensiyong magpatalo sa pagkakataong iyon. Naipatalo na noon ni Portia kay Ade ang pinakaimportanteng bahagi niya—ang kanyang puso.

social media

Categories