CSS00004 - The Hunter And The Hunted

price
PHP 179.00
Author(s)
2017-05-24 16:51:15

CSS00004 - The Hunter And The Hunted

Can you be a monster to protect the ones you love?

 

Sa paglayo ni Jemimah sa Cold Eyes team ay pumunta siya sa Ilocos, umasang magkakaroon ng katahimikan ang kanyang buhay habang hinihintay ang pagbabalik ni Ethan. Pero hindi rin pala niya matatakasan ang kanyang tungkulin. A monster emerged in the peaceful town she was staying in, and its victims’ list is alarmingly vast and killed in a very brutal way—sunog ang mukha at sinaksak nang paulit-ulit sa puso.

Ayaw man ni Jemimah, kailangan niyang isantabi ang personal na problema para balikan ang kanyang team at tumulong sa paghuli sa isang bagong halimaw. Pero sa pagkakataong iyon ay napakarami palang kailangang harapin ng Cold Eyes team; iba’t ibang klase ng mga halimaw: ang mga halimaw na kailangan nilang protektahan at ang mga halimaw na naghahanap ng katarungan.

At sa lahat ng iyon, isang bagong Jemimah ang lumilitaw—a cold, angry, radical woman who thinks being a monster isn’t that bad at all, lalo na kung para iyon sa pagtapos sa nagbabanta sa buhay nilang lahat—ang Destroyer.

 

social media

Categories