PHRS5307 - Fan Girls Series 3: Picture Girlfriend

price
PHP 39.00
Author(s)
Nikki Karenina

PHRS5307 - Fan Girls Series 3: Picture Girlfriend

“He could give you a star, but I’d give you my heart.”

Certified fangirl. Iyon si Kaye sa paningin ng lahat ng kakilala niya dahil sa sobrang pag-idolo kay Kai Benjamin. She even claimed she was the future Mrs. Kai Benjamin. Isang araw ay nakatanggap ng e-mail si Kaye galing kay Ritter, manager ni Kai. He offered her to be Kai’s pretend fiancée para mawala na ang issue na bakla ang binata. This is it! Pumayag si Kaye sa dalawang dahilan. Una, nais niyang patunayan sa lahat na hindi bakla si Kai at pangalawa, nais niyang mapaibig ang binata. At handa siya na maisakatuparan iyon. Ngunit bakit sa bawat sulyap sa kanya ni Ritter ay tila ba nagbabago ang tibok ng kanyang puso? Because instead of making the Dream Star fall for her, it was her who was falling with no other than the manager! Oh, no-es!

social media

Categories