PHRS5308 - Fangirls Series 4: Nikki's Dream Love

price
PHP 39.00
Author(s)
Majesty Roque

PHRS5308 - Fangirls Series 4: Nikki's Dream Love

“Ang puno, habang lumalaki ay mas nagiging mahirap putulin. Gaya ng pag-ibig. Habang lumalalim ay mas nagiging mahirap sugpuin.”

Nag-apply sa isang sorority si Nikki dahil sa isang hidden agenda—ang mapansin at mapaibig si Kai, ang artistang bumihag sa puso niya at ng maraming babae. Pero gumuho ang pangarap ni Nikki na maging future Mrs. Kai Benjamin dahil sa isang pagkakamali kaya hindi na siya puwedeng sumali sa sorority. Hanggang sa isang araw ay si Kai na mismo ang lumapit sa kanya para bigyan ng isa pang pagkakataon. May kondisyon nga lang—kailangan niyang gawing lalaki ang kapatid nitong si Karmelo. Umoo si Nikki, agad-agad! At bakit hindi, kung puwedeng samantalahin ang pagkakataong iyon para mapalapit sa future husband niya? Pero habang kasama si Kai ay unti-unting nakikita ni Nikki ang isa pang pagkatao ng binata. Suplado, masungit at masyadong seryoso. Tinanggap niyang lahat iyon dahil “love is blind,” `ika nga. Pero makaya pa kaya ni Nikki na magbulag-bulagan kapag nalaman niyang may malaking sekreto ang iniidolong si Kai?

social media

Categories