GSP00001 - G Spot 1: All She's Even Wanted

price
PHP 39.00
Author(s)
Sheena Rose

GSP00001 - G Spot 1: All She's Even Wanted

Naisip ni Lainey at ng kanyang mga kaibigan na magbukas ng isang bar and restaurant—ang "G Spot" o "The Girls' Spot." Subalit upang makapagtrabaho sa G Spot, may kondisyong ibinigay ang kanyang ama. Kailangan niyang maging "bodyguard" si Marc. Marc was a famous artist. Ito lang din ang nag-iisang lalaking pinangingilagan ni Lainey dahil sa mga matang taglay nito na naghahatid sa kanya ng kakaibang pangamba tuwing tinitingnan siya. Sa paglipas ng mga araw na nakakasama niya si Marc, nahulog ang loob ni Lainey sa binata sa kabila ng katotohanang may kasintahan na siyang pinaniniwalaan niyang perpekto na para sa kanya. What would she do when her only dream was to be happy with the man she truly loved? Mas naging komplikado pa ang mga pangyayari nang mag-propose kay Lainey ang nobyo na naging dahilan upang umalis si Marc. At nang handa na siyang ipaglaban ang damdamin kay Marc, hindi niya alam kung magbabalik pa ang binata sa piling niya.

social media

Categories