GEMS00048 - Coron (Iisa lang Ang Puso Ko)

price
PHP 119.00
Author(s)
Martha Cecilia

GEMS00048 - Coron (Iisa lang Ang Puso Ko)

Isang tatsulok na pag-ibig. Dalawang lalaking parehong umiibig sa isang babae at walang nais magparaya.

Ang sabi ni Shane: "Ako ang mahal ni Caroline! Bakit mo gustong magpakasal sa isang babaeng ibang lalaki ang mahal?"

"Si Caroline ang mahal ko. Ang iniibig ko. I have never loved a woman as much as I loved her. At ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa kanya. Morally or otherwise... " sagot naman ni Matt.

Caroline loves one man and will marry another. Hindi niya iniibig sa tunay na kahulugan ng salita si Matt. Subalit minamahal, hinahangaan, at iginagalang niya ito. Naroon ito sa panahong sinaktan siya ni Shane.

Iisa lang ang puso niya at naibigay na niya iyon kay Shane. Subalit umaasa siyang mababawi pa niya ang puso niya mula kay Shane at maibigay kay Matt sa takdang-panahon.

social media

Categories