PHR05993 - Hot Intruder: Andrew, The Thief Of Hearts

price
PHP 42.00
Author(s)
2016-07-20 11:41:48

PHR05993 - Hot Intruder: Andrew, The Thief Of Hearts

“I’m yours for the taking, you know. Bihag mo na ang puso ko kaya ano ba naman kung pati katawan ko ay bihagin mo?” 

Idol ni Darla ang kanyang Tita Mitz. Dati. Bago ito nagsimulang umasta na matronang mauubusan ng lalaki. At ayon sa tiyahin, ganoon ang magiging peg niya kapag hindi siya nag-effort na hanapin si Mr. Right habang bata pa siya at sariwa.
Paki ba niya kay Mr. Right. Ang mas malaking problema ni Darla ay ang migraine na ayaw na siyang tantanan. Kaya nang mag-alok ng magandang pagbabakasyunan ang kaibigan ng tiyahin ay naisipan niyang pumayag.
Sa unang gabi niya sa Fuerte San Nicholas—isang fuerte na balak ng may-ari na gawing hotel—ay may bumulabog agad sa mahimbing niyang tulog. Malakas ang kabog ng dibdib na napabangon siya. Ayon kay Tita Adelle, ang may-ari ng fuerte, walang multo roon kaya iisa lang ang puwedeng lumikha ng ingay—magnanakaw! Pero may magnanakaw bang magko-costume pa talaga at magmamartsa sa pasilyo na parang sundalo noong Panahon ng mga Kastila? At ang macho pa.
The man turned out to be Tita Adelle’s son Andrew. Kung gaano kaseryoso sa buhay si Darla ay ganoon naman kakomikero si Andrew, parang lahat ay idinadaan sa pagpapatawa. 
Pero sa mga araw na magkasama sila sa fuerte, unti-unting nakasanayan ni Darla ang easygoing attitude ng binata. Parang gusto na niyang karirin ang love life—at si Andrew ang target. Pero mahihirapan pala siya. Hindi pa kasi nakaka-move on ang binata sa pagkawala ng dati nitong girlfriend…

social media

Categories