LES0000 - Lorenzo Empire Series 4:

price
PHP 45.00
Author(s)
2016-07-20 11:20:29

LES0000 - Lorenzo Empire Series 4:

Nanganganib ang kompanya ng pamilya ni Melody. Nakasangla iyon sa Banco de Lorenzo. Walang ibang makakatulong sa kanila para maisalba ang kompanya kundi siya lamang.
At ang solusyon: kailangan niyang akitin si Dale Andrew Lorenzo at makuhanan ang lalaki ng larawan na nakahubad kasama siya. Iba-blackmail niya ito.
Pero hindi naapektuhan si Dale sa kanyang pamba-blackmail. Siya pa ang higit na napahiya. Bumalik sa kanya ang plano at ang hindi niya nakita kaagad, she was falling in love with him.
At si Dale ang uri ng lalaking hindi ganoon kadaling magpatawad.

social media

Categories