LES00001 - Lorenzo Empire Series 1: Dave Andrew (The Barbaric Lover)

price
PHP 45.00
Author(s)
Patt Valentino

LES00001 - Lorenzo Empire Series 1: Dave Andrew (The Barbaric Lover)

Hindi maganda ang unang pagtatagpo ni Barbara at ni Dave Andrew Lorenzo, ang panganay sa anim na magkakapatid na lalaki ng mga Lorenzo. He was gorgeous and stunning, a most sought-after bachelor. Pero bale-wala ang mga iyon kay Barbara dahil kagagawan ng lalaki kung bakit nawala ang multimillion deal niya sa isang kliyente.
Ngdemanda siya laban sa Lorenzo Air na pinamamahalaan ni Dave, nagunit sa huli ay nag-withdraw siya nang labag sa kanyang kalooban. Ginamitan siya ng dirty trick ng lalaki at wala siyang magawa dahil dignidad niya ang nakataya: he was blackmailing her with a cheap sex video scandal.
Matinding poot ang nararamdam niya para kay Dave, pero bakit tila yelo siyang natutunaw tuwing nakapaloob sa mga bisig nito?

social media

Categories