LRS00008 - Love Revolution Series 8 - Jazza, The Delicate Fairy

price
PHP 59.00
Author(s)
2017-08-03 15:43:30

LRS00008 - Love Revolution Series 8 - Jazza, The Delicate Fairy


“It’s nice to have someone who’s afraid of losing you, isn’t it?”
 

 


Jazza hated everything about Tyler. Asar siya sa pagmumukha ng lalaki, sa boses, at lalong-lalo na sa ugali nito na pakikipaglandian sa kahit na sinong babae. Pero ganoon nga yata talaga, kung sino ang kinaiinisan mo, siya pa ang lapit nang lapit sa iyo. Mula kasi nang isa-isang magkaroon ng kanya-kanyang boyfriend ang mga kasama sa grupong Tinkerbell, siya na lagi ang ginugulo ni Tyler.

Pero dumating ang araw na ipagpapasalamat pala ni Jazza ang hindi paglayo ni Tyler. Dahil nang sunod-sunod na dumating ang mga issue sa kanyang buhay, ang lalaki ang naging kakampi niya. Kaya nang minsang samahan siya ni Tyler sa pansamantalang pagtakbo sa lahat ng bangungot at problema niya, hindi inasahan ni Jazza na magbubunga iyon ng isang magandang panaginip. At unti-unti, natutunan na niyang amining mahal na niya si Tyler. Pero kaya na nga ba ni Jazza na magmahal nang buo kahit pakiramdam niya ay hindi naman iyon masusuklian ng lalaki?
 

social media

Categories