POT00004 - Witching Hour

price
PHP 89.00
Author(s)
Wilhelmina

POT00004 - Witching Hour

“Every day, I’m going to be in love. I won’t stop loving you. It’s a promise.”

Isang aksidente ang dahilan ng pagkakaroon ni Lawis ng amnesia. Simula noon ay hindi na niya maiwasan ang pakiramdam na may isang mahalagang bagay sa kanyang buhay ang naiwala niya. Every day, he felt a deep loss in his heart.
Sa loob ng matagal na panahon ay sinikap niyang mabuhay nang normal sa kabila ng nararamdamang kawalan. Hanggang sa makilala niya si Lexa.
She was a woman full of mystery. Hindi maiwasang isipin ni Lawis na tila pamilyar sa kanya ang babae. And that maybe she was connected to something he had lost.
Hanggang sa matuklasan niya na si Lexa ang dahilan ng kanyang naging aksidente noon. At muli, isa na namang aksidente ang magaganap kung hindi ito lalayo sa kanya…

social media

Categories