SEC00001 - Hello Again, Stranger...

price
PHP 45.00
Author(s)
Martha Cecilia

SEC00001 - Hello Again, Stranger...

Hinarang ang sinasakyang bus ni Amanda. Nadagdagan ang sindak niya nang sabihin ng estrangherong nagnganga- lang Mitch sa mga kidnappers na mag-asawa sila. Sa kabila niyon ay tinangay pa rin silang dalawa. Alam niyang halinhinan siyang pagsasamantalahan ng mga ito at papatayin pagkatapos. At naipasya niyang ipagkaloob na muna ang sarili sa estrangherong lalaki bago mangyari iyon.
Mitch obliged sa pagpipilit niya. Nakatakas siya sa tulong ng estranghero na inakala niyang napatay dahil sugatan ito nang iwan niya.
Five years later, they met again at nanatiling wala siyang alam sa pagkatao ng lalaki. Pero ano ang gagawin niya kapag nalaman ni Mitch na anak nito ang batang ibang lalaki ang kinikilalang ama?

social media

Categories