STA00046 - Stallion Series 46: Myco Gosiaco 1

price
PHP 42.00
Author(s)
2016-07-21 11:34:39

STA00046 - Stallion Series 46: Myco Gosiaco 1

"Hindi ko hahayaang maramdaman mo na mag-isa ka. I want to stay here with you and I know I'm doing the right thing."

Olympia Montez was out to save the world. Isang impormasyon ang nakuha niya na isang terorista ang kinakanlong ng Stallion Riding Club. Kaya pumasok siya roon bilang si Florecina Malaybalay, ang ambisyosang housekeeper na ang gusto lang ay makapag-asawa ng guwapong member ng riding club.
Walang plano si Olympia na ma-in love kung hindi lang humara-hara sa daraanan niya si Myco Gosiaco, ang masungit at supladong head ng security ng riding club.
Isang kalaban si Myco. Pero bakit nanatiling sutil at hindi nakikinig ang kanyang puso?

social media

Categories