PHRS5414 - The Breakers Corazon Sociedad 10: Christopher Samaniego, Jr.

price
PHP 139.00
Author(s)
Venice Jacobs

PHRS5414 - The Breakers Corazon Sociedad 10: Christopher Samaniego, Jr.

Ginugol ni Rachel Leigh ang buong buhay niya sa pagsunod sa mga utos ni Anthony, ang lalaking minsang nagligtas sa kanya sa kapahamakan. At ang pinakahuling ipinag-uutos nito ay ang subaybayan ang pinuno ng pinakamumuhian nitong society, ang The Breakers Corazon Sociedad, at alamin ang mga bagay na maaaring makapagpabagsak sa pinuno. Walang kahirap-hirap na nagawang makapasok ni Rachel Leigh sa buhay ng founder ng society na si Christopher Samaniego, Jr. Naging malapit pa sa kanya ang binata dahil ito ang laging nakakasama niya tuwing nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Dumating pa sa puntong ibinahagi na niya sa binata ang isang madilim na nakaraan sa kanyang buhay, ang dahilan kung bakit mas pinili na lamang niyang mabuhay nang mag-isa. Dahil sa pagiging malapit sa binata, dumating sa puntong nag-alangan na si Rachel Leigh kung itutuloy pa niya ang kanyang misyon laban sa binata. Pero tila tadhana na ang naglalapit sa kanya kay Christopher. Bigla na lang kasi siyang niyayang magpakasal ng binata sa kadahilanang nais lang nitong sundin ang huling kahilingan ng sariling ina, at iyon ay ang makita ang binata na lumagay na sa tahimik. Dala ng kakaibang emosyon na nagsisimulang sumibol kay Rachel Leigh at sa pagkakaibigang nabuo na rin sa pagitan nilang dalawa, pinagbigyan niya ang kagustuhan ni Christopher. At sa puntong iyon, nakapagpasya na rin si Rachel Leigh na huwag nang sundin ang kanyang huling misyon. Handa na siyang magsimula ng panibagong buhay sa piling ni Christopher nang bumalik si Anthony at pilit pinapatapos ang kanyang huling misyon.

social media

Categories