PHR05870 - The Ladies' Man Meets... Jacque Alonzo

price
PHP 42.00
Author(s)
Andie Hizon

PHR05870 - The Ladies' Man Meets... Jacque Alonzo

“Maganda ka na kahit walang makeup, kahit basahan ang suot mo… You are perfect in my eyes, Jacque.”

Masama ang loob ni Jacqueline o Jacque sa mundo dahil sa maiksing panahon ay sunod-sunod na dagok ang pinagdaanan ng kanyang pamilya.
Sa pagnanais na malibang ay sumama siya sa kaibigang si Pat sa isang bar at doon niya nakilala si Matt. He saved her from falling from the bar’s terrace. Hindi na siya nakapagpasalamat dahil binulyawan siya nito at tinawag pa siyang “Miss Suicidal.”
Ilang kamalasan pa ang inabot ni Jacque sa mga sumunod na pagkakataong nagkukrus ang mga landas nila ni Matt ngunit ang bangayan ay napunta sa pagkakaibigan. Nang makilala niya nang lubos si Matt ay natutunan niya itong mahalin. Ngunit sa malas ay hindi pala puwedeng mahalin ang binata. Nakatakda na itong magpakasal sa isang dyosa. Ano ang laban niya sa babaeng iyon kung mas plain pa siya sa plain T-shirt at plain lugaw? At ang worst? Siya pa ang naging event planner ng kasal ng mga ito. Life is unfair. Very unfair…

social media

Categories