PHR05873 - The Ladies' Man Meets... Elli Gerardo

price
PHP 42.00
Author(s)
Andie Hizon

PHR05873 - The Ladies' Man Meets... Elli Gerardo

Kaya pala ng isang taong magmahal nang paulit-ulit sa iisang tao sa loob ng mahabang panahon kahit na sinaktan na siya nito.

Nasa college si Elli nang makilala niya si Gideon. Isang kilalang personalidad si Gideon sa campus na kabaligtaran niya. Alam niyang hindi siya kagandahan at walang-wala siya kung ikokompara sa mga campus sweetheart. Oo, para siyang insecurity na tinubuan ng tao. Ngunit nag-a la Rapunzel sa haba ang buhok niya nang magkagusto sa kanya si Gideon. Heaven talaga ang feeling niya nang mga panahong iyon.
Pero may bad news: hindi pala totoong in love si Gideon sa kanya. Kaya para hindi naman masaid ang pride niya, na siyang natitira na lang sa kanya, ay nagkunwari siyang hindi rin mahal ang lalaki. She asked her suitor, Craig, to be her pretend boyfriend until the end of the school year.
Sampung taon ang lumipas bago muling nagkrus ang mga landas nila ni Gideon at sa pagkakataong iyon ay kailangan niya itong pakasalan para maisalba ang naghihingalo nang negosyo ng pamilya nila.
Would they have their “happily ever after”? O maging sa pagkakataong iyon ay hindi pa rin sila uubra?

social media

Categories