PHR05910 - The Ladies’ Man Meets… Jess Hipolito

price
PHP 42.00
Author(s)
Andie Hizon

PHR05910 - The Ladies’ Man Meets… Jess Hipolito

“Paano bang hindi kita mamahalin, eh, ang dali-dali n’ong gawin?”

Prim and always proper, iyon si Jess. She had to be decent all the time dahil isang senador ng Pilipinas ang kanyang ama. Hindi siya maaaring gumawa ng kahit na anong bagay na sisira sa magandang reputasyon nito.
Hanggang isang araw ay tinamaan siya ng kabaliwan, in-stalk niya ang lalaking hinahangaan, si Luis Locsin III. Isang bagay iyon na mananatili sanang sekreto kung hindi lang siya nahuli ni Jairus Salazar na isang journalist. 
Ang magaling na lalaki ay nagawa pa siyang i-blackmail. Titigil lang daw si Jairus sa isang kondisyon: kailangan niyang ma-meet ang nobya nitong may karamdaman na iniidolo siya, si Ada. Para hindi madungisan ang pangalan ni Jess at ng pamilya niya ay pumayag siya sa gusto ni Jairus.
Madaling nakasundo ni Jess si Ada ngunit hindi rin nagtagal ay binawian ito ng buhay. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging malapit sina Jess at Jairus. Naging sandalan ni Jairus si Jess sa panahon ng pangungulila ng binata. Ngunit nangyari ang hindi dapat mangyari. Jess fell in love with Jairus, ngunit si Ada pa rin ang itinitibok ng puso ng lalaki…
 — with Jenette Robles, Joy Pancobilla,Cheng 

social media

Categories