PHR05911 - The Ladies’ Man Meets… Kris Eliseo

price
PHP 42.00
Author(s)
Andie Hizon

PHR05911 - The Ladies’ Man Meets… Kris Eliseo

“Mamamatay ako kapag nakita kitang ikinakasal sa iba.”

Kailangang paibigin ni Isaac si Kris Eliseo. Iyon ang hininging tulong ni Luis, ang matalik na kaibigan ni Isaac. Wala siyang pagpipilian kundi pagbigyan si Luis dahil sa pangako sa isa’t isa na walang iwanan at laging magtutulungan. Kailangan kasing pakasalan ni Luis si Kris, ang nag-iisang prinsesa ng Eliseo Loaning Company, bilang kabayaran sa malaking pagkakautang nito. Ang tanging solusyon para makatakas ang kaibigan sa kasal ay kung si Kris mismo ang kusang uurong doon.
Ang unang pagkikita nina Isaac at Kris ay hindi sinasadya at hindi na ginusto pa ni Isaac na ituloy ang pagtulong kay Luis dahil ayaw niyang saktan ang babae. Pero tila pilit na pinagkukrus ng tadhana ang mga landas nila. Hanggang sa wala nang nagawa pa si Isaac sa sitwasyon dahil siya ang nahulog kay Kris.
Ngayon, gusto na niyang paibigin si Kris, hindi dahil sa pakiusap ni Luis kundi dahil gusto niyang makuha ang atensiyon ng babae para sa sarili. Nagtagumpay siya. Inurong ni Kris ang kasal kay Luis, pero nalaman ng babae ang sekreto niya. Namuhi ito sa kanya. She went away without hearing his reasons. Naghintay si Isaac sa pagbabalik ni Kris, pero wala na yata itong balak na magpakita sa kanya…

social media

Categories