PHR01627 - Sexy And Dangerous

price
PHP 45.00
Author(s)
Martha Cecilia

PHR01627 - Sexy And Dangerous

“Kung hindi ba ako isang bodyguard mo lang, mamahalin mo rin ako?”

Sa unang pagkakita pa lamang ni Redentor kay Samantha ay kinainisan na niya ito. Marahas, walang finesse, at tila lalaki. Pero wala siyang magawa, pinagbabantaan ang buhay niya at ito ang napili ng pinsan niyang maging bodyguard niya at sinasabing si Samantha ang pinakamahusay.
Sa unang pagkakita pa lang ni Samantha kay Redentor ay gusto nang lumukso ng puso niya. Magdadaan muna sa ibabaw ng seksing katawan niya ang sinumang nagnanais na saktan ito. Then she realized Red had a girlfriend—babaeng ang mga katangian ay ang kabaliktaran niya: Mestiza, petite, and voluptuous, at malaanghel ang kagandahan. While Samantha was tall, dark, rough, and tomboyish.
Mauunsiyami ba ang damdaming noon lang niya naramdaman sa buong buhay niya?

social media

Categories