PHR02191 - Almost A Fairy Tale

price
PHP 45.00
Author(s)
Martha Cecilia

PHR02191 - Almost A Fairy Tale

“I want you, Ella. At alam kong iyan din ang nararamdaman mo para sa akin. So, please don’t let that stupid frog come between us.”

Naniniwala si Ella sa “…and they lived happily ever after…” Subalit natuklasan niyang iba ang realidad kaysa sa mga kuwentong kathang-isip. She went back to her old hometown to heal her broken heart. Doon ay nakatagpo niya si Duke, a forgotten boy from her youth. Hindi na ito bata ngayon kundi ang pinakamagandang lalaking nakilala niya, kasama na roon ang pagiging antipatiko at arogante.
And she was falling for him so hard that she realized with pain in her heart that she hadn’t come home to heal her broken heart but to have it shattered into pieces. Duke was about to be married in a few days’ time.
May katuturan pa ba ang “…and they lived happily ever after”?

social media

Categories