PHR05829 - The Pretend Olive

price
PHP 42.00
Author(s)
Camilla

PHR05829 - The Pretend Olive

“Right place man o hindi, basta kasama kita, perfect time iyon palagi sa akin.”

Sa muling pagharap ni Gary sa kanyang pamilya, nais niyang ipakitang inayos na niya ang sariling buhay. Na hindi na siya ang dating Gary na pulos sakit ng ulo ang dala. May isa lang siyang inaalala: wala siyang maihaharap na ina ng kanyang anak dahil iniwan na siya ng dating nobya. Kaya pinakiusapan niya si Olive na sumama sa kanya at mag-pretend silang mag-asawa, alang-alang na rin sa kanyang ina na may taning na ang buhay.
Hindi naman nagdalawang-isip si Olive, kahit nga halos bagong magkakilala pa lang sila ni Gary. Sa harap ng pamilya ng lalaki, isa silang perpektong mag-anak. Alam ni Olive na nagpapanggap lang sila, pero pakiramdam niya ay totoo sa kanyang puso ang lahat. Lalo na nang makauwi sila at bumalik na sa kanya-kanyang buhay. Bigla ay na-miss niya ang kanyang “asawa” at “anak.”
Nahulog na ba ang loob ni Olive kay Gary at sa cute na cute nitong anak?

social media

Categories