PHR05832 - Without You: The Key To Leon's Heart

price
PHP 42.00
Author(s)
LA Tigresa

PHR05832 - Without You: The Key To Leon's Heart

“Wala pa akong kinse, crush na kita.”

Laking-gulat ni Hermosa nang biglang magpunta si Leon sa bahay niya at inalok siya ng kasal. Kaso, ang dahilan ng binata, para lamang tuparin ang hiling ng ina nitong malapit nang mamatay. Hindi na siya nag-isip pa, pikit-mata niyang tinanggap ang proposal ng binata. Sino ba siya para tumanggi sa biyayang nasa harap na niya?
Pero bakit ganoon, sa halip na maging masaya, nagi-guilty siya sa nalalapit na katuparan ng kanyang ilusyon?

social media

Categories