PHR05836 - House & Love

price
PHP 42.00
Author(s)
Fabianne

PHR05836 - House & Love

“I have loved you the moment you fell on top of me. I wish that the next time you fall, you will fall in love with me.”

Hindi inaasahan ni Nevie na mananalo siya ng house and lot sa isang raffle promo. Hindi rin niya inaasahan na kasama sa napanalunan ang kapitbahay na si Ross. Guwapo ito, mayabang nga lang kaya itinuring niyang mortal enemy.
At lalong hindi niya inaasahan na mahuhulog ang loob niya kay Ross. Dahil habang tumatagal ang paninirahan niya sa kanyang bagong bahay ay unti-unti niyang nakikilala ang tunay nitong pagkatao. Pero kailangan niyang pigilan ang damdaming umuusbong para kay Ross dahil may isang katotohanan na pilit humahadlang para tuluyan niyang ibigin ang lalaki…

social media

Categories