PHR05839 - With You By My Side

price
PHP 42.00
Author(s)
Kayla Caliente

PHR05839 - With You By My Side

“I loved you even when I know I couldn’t, I shouldn’t… But I can’t keep it a secret any longer.I love you. Uulit-ulitin ko iyon hanggang sa maniwala ka…”

Kailanman ay hindi pumasok sa isip ni Hannah na mauugnay sa buhay niya si Dwight Espinosa—a handsome and talented aspiring singer. Noong una niyang marinig ang boses ni Dwight, halos tumirik ang mga mata niya—hindi lang sa sobrang ganda ng boses ng lalaki kundi dahil sa emosyong nakapaloob sa pag-awit nito.
Bilang isa sa mga kinikilalang mang-aawit sa bansa, alam ni Hannah kung may potensiyal na sumikat ang isang mang-aawit. At nagpapasalamat siya sa biro ng tadhana nang ibigay sa kanya ang pagkakataong maging coach sa isang reality TV singing contest at mapabilang si Dwight sa kanyang team. Bilang coach ng lalaki, kailangan niya itong tulungang manalo. Kaya kahit gustong makigulo ng puso ni Hannah, agad niyang isinantabi ang nararamdaman para sa lalaki. Bukod sa nasa mga kamay niya ang magiging tagumpay ni Dwight, kagagaling lang niya sa isang heartache. Idagdag pa ang mommy niyang binansagang “stage mother ng showbiz” na gagawin ang lahat huwag lamang siyang maugnay sa isang lalaki…

social media

Categories