PHR05843 - Sienna's Angel

price
PHP 42.00
Author(s)
Cady Lorenzana

PHR05843 - Sienna's Angel

“Even when I hated you… I loved you.”

Nag-iisa at malungkot si Sienna nang makilala niya si Angelo. Ang binata ang tumulong sa kanya na ma-overcome ang kalungkutan, ang naghatid ng liwanag sa kanyang mundo.
Ngunit may expiration pala ang presensiya ni Angelo sa kanyang buhay. Bigla na lang naglahong parang bula ang binata. Pero nag-iwan ito ng isang anghel na gagabay sa kanya para muling magpatuloy sa buhay.
Years later, muling sumulpot si Angelo at parang nais na dugtungan ang relasyon nila. Nahahati ang puso ni Sienna sa pagitan ng galit at pag-ibig sa lalaki na kailanman ay hindi nawala.
Ang paglayo raw nito noon ay isang paraan ng pagpapakita ng wagas na pagmamahal. Sinong tanga ang maniniwala sa binata? May mahal bang iniiwan?

social media

Categories