PHR05844 - Hanging By A Moment

price
PHP 42.00
Author(s)
Lianne Gonzales

PHR05844 - Hanging By A Moment

“Simula sa araw na ito, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para protektahan ka, higit pa sa magagawa ng isang superhero.”

Sa airport pa lang sa Pilipinas ay hindi na maganda ang unang pagtatagpo nina Denise at Ismael. Ang sungit kasi ng lalaki, sayang at tall and ruggedly handsome pa naman.  Ngunit pagdating sa New York, muling nagkrus ang mga landas nila sa isang pangyayari na magpapabago sa pananaw ni Denise sa binata. Ismael became her knight in shining armor nang iligtas siya nito mula sa masasamang elemento ng lansangan.
Sa unang pagkakataon ay tumibok ang puso ni Denise para sa isang lalaki. Hindi niya inaasahan na sa simpleng bakasyon niyang iyon ay makakatagpo siya ng pag-ibig. At sa tingin niya ay may nararamdaman din si Ismael para sa kanya. Hindi nito ibibigay sa kanya ang una niyang halik kung wala.
Ngunit mali pala siya ng akala. Sinabi ng binata na may nagugustuhan itong babae. Masakit man, nilunok ni Denise ang kanyang pride at nagpasyang magtapat ng damdamin dito. Ngunit isang eksena ang nakita niya sa pagitan ni Ismael at ng isang babae na nagpaguho sa pag-asa niya na posibleng magkaroon sila ng binata ng happily ever after…

social media

Categories