PHR05846 - Autumn's Fall

price
PHP 42.00
Author(s)
Rica Chiu

PHR05846 - Autumn's Fall

“Limang taon akong nanligaw sa `yo, at handa akong maghintay nang limang taon pa para mapatawad at matanggap mo uli ako. Dahil sinabi ko na sa `yo, ikaw ang pangarap ko…”

John Marc was Autumn’s childhood frenemy. Lagi siyang inaasar ng binata kaya naman inis na inis siya rito. At sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang siya nitong niligawan, sinabing matagal nang may nararamdamang espesyal sa kanya.
Hindi naniniwala si Autumn sa lahat ng ginagawa at sinasabi nito dahil takot siyang masaktan. At ang mga katulad ni John Marc na guwapo at kilalang modelo ang dapat niyang iwasan.
Ngunit hindi sumuko ang binata. Hindi pumalya sa pagpapakita na puwede niya itong pagkatiwalaan.
At natibag ang depensa ni Autumn sa kakaibang damdamin na si John Marc lang ang tanging nakakapagparamdam sa kanya. Pero kung kailan naibigay ni Autumn nang buong-buo ang kanyang puso ay saka naman niya nakita si John Marc na may kahalikang ibang babae.

social media

Categories