PHR05859 - Ang Astig Kong Pag-ibig

price
PHP 45.00
Author(s)
Lady J.

PHR05859 - Ang Astig Kong Pag-ibig

“Handa akong tanggapin ang lahat ng sapak, suntok at pangungutya mo. Ang hindi ko kaya ay ang ipagtulakan mo ako palayo sa `yo.”

Ni minsan ay hindi nagreklamo si Diana sa buhay niya. Sanay na siya na palaging contractual employee sa trabahong napapasukan. Pero umabot na sa puntong kinailangan na niyang kumapit sa patalim para sa pamilya. At ang una niyang naging biktima ay si Elijah Dominic Montano, mayaman at guwapo.
Pero nahuli siya ng binata at desidido itong ipakulong siya. At ang nag-iisang paraan lang para makalaya siya ay ang magpakulong naman sa piling nito—ang magpakasal sila.
Sa pagkakataong iyon ay kakayanin pa kaya ni Diana ang buhay-contractual? Pero ang ipinagkaiba, hindi na bilang isang empleyado kundi bilang contractual wife ni Elijah Dominic.

social media

Categories