PHR05884 - Yet Love Remains

price
PHP 45.00
Author(s)

PHR05884 - Yet Love Remains

“One fine ordinary day, you crossed my path and unexpectedly, you touched my life.”

Mahal na mahal ni Yumi si Gabriel. Kaya pagkatapos siyang kumbinsihin ni Drake—ang best friend ni Gabriel—na paghiwalayin si Gabriel at ang girlfriend nito ay pumayag siya. Ang kapalit niyon ay ang paglalapit ni Drake sa kanya kay Gabriel. Pero tulad sa nangyayari sa mga istorya kung saan sa huli ay nagkakagusto ang “bridge” at ang “itinutulay” ay unti-unting napako kay Drake ang damdamin ni Yumi. Hayun na ang kasiyahan niya, abot-kamay na at handa na niyang salubungin. Pero paano pa siya makakaamin kung ipinagtutulakan naman siya ni Drake palayo?
 

social media

Categories