PHR05933 - Unconditional Love

price
PHP 45.00
Author(s)
Lady J.

PHR05933 - Unconditional Love

“Nang minahal kasi kita ay nalaman kong hindi naman pala masama ang magdamot. Lalo na kung`yong ipinagdadamot mo ay ang taong mahal mo.”

Matindi ang trauma na dinanas ng kapatid ni Vassyleen dahil sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Kaya nang gumaling si Valerie ay ginawa ni Vassyleen ang lahat para huwag na muling malungkot ang kapatid. Ibinigay niya ang lahat kay Valerie, kahit kalimutan pa ang sariling kaligayahan. At nang minsang mabigo sa pag-ibig si Valerie at nagtangkang magpakamatay, maging siya ay namuhi sa lalaking nagpaiyak dito.
Hanggang sa mapadpad si Vassyleen sa Baler dahil sa isang job assignment at doon ay nakilala ang lalaking kumompleto sa kanyang buhay—si Klyv. Ipinaramdam nito sa kanya ang pag-aalaga at pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya naranasan. Malapit na sana silang magkaroon ng happy ending ng lalaki nang isang rebelasyon ang biglang pinasabog ni Valerie. Si Klyv daw ang lalaking nanloko rito.
Sapat na dahilan na iyon para talikuran ni Vassyleen si Klyv sa mismong araw ng kanilang kasal. Ngunit pagkalipas lang ng tatlong taon ay panibagong rebelasyon ang pinasabog ni Valerie—isang katotohanang kailangang harapin ni Vassyleen. Kailangan niyang makabalik sa buhay ni Klyv.
Ang problema: Kaya pa ba siyang tanggapin ng lalaking labis niyang nasaktan?

social media

Categories