PHR6155 - Dear Future Husband

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-22 14:15:54

PHR6155 - Dear Future Husband

“Everyday I’m yearning for you kahit hindi ko pa alam kung sino ka. In my heart I know I’ll meet you.”

 

Dahil sa sobrang frustration, inilagay ni Henrie sa kanyang blog ang isang open letter para sa kanyang future husband. Ayaw na niyang mag-isa at gusto nang makilala ang lalaking para sa kanya.

Pero imbes na ang lalaking inaasam ang makilala, si Alex Caballero ang nakaengkuwentro ni Henrie. Aksidenteng nasira niya ang cake na ipinagawa ng lalaki na ikinagalit nito nang husto. Guwapo sana ito, masungit lang.

Bilang pambawi sa nagawa, pumayag si Henrie na bigyan ng lesson ang nakababatang kapatid ni Alex patungkol sa baking. Kung paano silang nagkalapit ng kapatid ng lalaki ay ganoon din ang nangyari sa kanila ni Alex. Nalaman din niya na hindi naman pala kasinsungit ang binata katulad ng una niyang inakala.

Habang tumatagal, nakikita ni Henrie kay Alex ang mga katangian ng lalaking gusto niyang makatuluyan. Ang problema lang, hindi siya sigurado kung gusto nga ba niyang mahulog nang tuluyan sa isang tulad nito. He was too close to perfection and too good to be true. While she was too simple to be noticed and too plain to be chosen by the likes of him.

Could she trust his words of love when all along she knew she wasn’t his type?

 

 

social media

Categories