PHR5501 - Your Heart's Under Arrest

price
PHP 39.00
Author(s)
Venus Franz

PHR5501 - Your Heart's Under Arrest

“Hindi mo na kailangang posasan pa ako. Dahil kusa akong magpapaaresto sa iyo—sa salang pagnanakaw… ng puso.”

Marinig pa lamang ni Ella ang salitang “pulis” ay kumukulo na ang kanyang dugo. She hated policemen for some personal reasons. At kung mayroon man siyang taong hindi pagkakatiwalaan at numero unong kinaiinisan, iyon ay ang mga pulis. Then she met Chrysander Mondragon, ang pinakaguwapong pulis na nakita niya sa buong buhay niya. Pero dahil nga matindi ang inis niya sa mga pulis, inignora niya ang karismang taglay ni Chrysander. Subalit isang umaga ay natagpuan na lamang ni Ella ang sarili na nahuhulog na sa binata dahil sa mga hindi inaasahang pangyayaring naglalapit sa kanilang dalawa. Paano na ang pangako niya na hinding-hindi ipapahuli ang kanyang puso lalo na sa isang pulis?

social media

Categories