PHR5513 - Love Me Do

price
PHP 39.00
Author(s)
Amanda

PHR5513 - Love Me Do

“Kapag kaharap kita ay wala na akong ibang naiisip kundi halikan ang mga labi mo at angkinin ka.”

Nilapitan ni Marthena si Lee upang hingin ang tulong ng binata para maipagamot si Brix. Si Brix ay kapatid ni Lee sa ama; at bilang guardian ay ginawa ni Marthena ang lahat upang matulungan ang bata. Umabot sa puntong muntik na siyang lapain ng mga aso ni Lee. Pero ang guwapo at supladong matinee idol ay ipinagpalagay na isa siyang oportunistang ginagamit si Brix para makahingi ng pera. She had proven him wrong. At kung kailan sumuko na siya sa pangungulit kay Lee ay saka naman tinanggap ng binata na posible ngang kapatid nito si Brix sa ama. He was now willing to help Brix. At sa paglipat ni Brix sa poder ni Lee ay kasama si Marthena para maging tagapangalaga pa rin ng bata. With Lee’s good looks and charm, maiwasan kaya ni Marthena na mahulog ang loob niya sa binata, kung sa pagkakataong iyon ay ito naman ang lumalapit para kilalanin siya? Handa ba siyang maging bahagi ng buhay ni Lee kung hindi naman kayang ibigay ng binata ang pag-ibig nito?

social media

Categories