PHR5515 - My Heart Forgives You

price
PHP 39.00
Author(s)

PHR5515 - My Heart Forgives You

“Ikaw at ikaw lang ang liligawan ko habang-buhay.At hinding-hindi ako magsasawang gawin `yonsa `yo kahit paulit-ulit.”

Nang lumuwas sa Maynila si Sabrea upang mag-aral sa isang university ay sabay na nakilala ng dalaga sina AJ at Terrence. Magkaibang-magkaiba ang dalawa—si AJ ay isang campus basketball heartthrob na happy-go-lucky, samantalang si Terrence ay seryoso at responsableng working student. Sa kabila niyon ay parehong naging malapit at nagpakita ng interes kay Sabrea ang dalawang binata na nalaman niyang magkinakapatid pala, pero naging mortal na magkaaway dahil sa gulong kinasangkutan ng kanilang mga pamilya. Pero dahil sa kakaibang charm at lambing na ipinapakita kay Sabrea, mas nahulog ang loob niya kay AJ at ito ang pinili niyang mahalin. Ito ay sa kabila ng pagtutol ni Terrence na may espesyal ding pagtingin sa kanya. Sa gitna ng kasiyahan at pagmamahal nila ni AJ sa isa’t isa ay natuklasan ni Sabrea ang lihim sa tunay niyang pagkatao na magpapaugnay naman sa kanya kay Terrence, dahilan upang mas piliin niya si Terrence at iwan si AJ sa kabila ng labis na pagtutol ng nobyo...

social media

Categories