PHR5608 - Same Old Feelings

price
PHP 39.00
Author(s)
Dimples Red

PHR5608 - Same Old Feelings

“There’s no measure of true love. When you are in love with someone, your hearts are connected. Kahit ang tagal n’yo nang hindi nagkita, mararamdaman at mararamdaman mo pa rin iyan.”

Hindi interesadong dumalo si Farron sa kanilang high school reunion. O mas tama sigurong sabihing takot siya. But she was set up by her friends kaya naman wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ang mga ito. At sa reunion ay muli niyang nakaharap ang lalaking ayaw na niyang makita: si Aiken, ang best buddy niya noong high school at siya ring dahilan ng heartaches niya. Kahit anong iwas kay Aiken ay hindi niya nagawa, kaya naman nang yayain siyang magsayaw ng binata ay nagbalik sa kanya lahat ng alaala ng kahapon. Bigla, na-realize niyang kailanman ay hindi nalimot ng puso niya si Aiken. Same old feelings came rushing in. At iyon na nga ba ang kanyang kinatatakutan. Would Farron be willing to gamble now, at gawin ang mga bagay na kinatakutan niyang gawin noon with Aiken kahit naroon pa rin ang posibilidad na masasaktan siya?

social media

Categories