PHR5609 - Dahil Sa Kahapon

price
PHP 47.00
Author(s)
Angelene Buena

PHR5609 - Dahil Sa Kahapon

"I never had such desire for a woman like what I have for you. Ikaw lang ang tanging babaeng paglalaanan ko ng lahat ng mayroon ako.”

Nakita ni Anika kung paano nasaktan ang kapatid niyang si Katelyn noong lokohin ito ni Jed Ongpauco. Kaya naman nang kunin ni Jed ang serbisyo nila para sa renovation ng Villa Carmen Resort na pag-aari ng pamilya nito ay tinanggap niya iyon. Ang plano ni Anika: paghigantihan ang binata upang malasap nito ang sakit na dinanas ni Katelyn. Pinaibig ni Anika si Jed, at walang kahirap-hirap na nagawa niya iyon. Jed fell head over heels with Anika and she enjoyed every minute of it. Habang nakikita ng dalagang lumalalim ang nararamdaman ni Jed para sa kanya ay patuloy siyang nagtatagumpay. Pero hindi naiwasang madamay ang puso niya. Ang binalak na paghihiganti ay napalitan ng pagmamahal. At nang minsang may mamagitan sa kanila ay nabaligtad ang sitwasyon: si Anika na ngayon ang head over heels kay Jed. At kung kailan naipagkaloob na niya sa binata ang sarili ay saka naman luminaw kay Anika, na sa larong inumpisahan ay siya rin ang magiging talo. Dahil sa kahapon ba’y walang magandang bukas na nakalaan para sa kanila ni Jed Ongpauco?

social media

Categories