PHR5610- The Beauty And The Prince

price
PHP 39.00
Author(s)
Armie Gabriel

PHR5610- The Beauty And The Prince

“Gusto kong malaman mo na kaya kitang mahalin sa paraang alam ko. Kaya kitang pasayahin sa paraang alam ko, pero hindi kita kayang saktan at iwan kahit alam ko kung paano.”

Sofia Altamerano—rich, beauty and brains, at ang one and only princess ng mayamang negosyante na si Don Sergio. Isa na lang ang wala kay Sofia—boyfriend. Sa kabila kasi ng magagandang katangian niya, ganoon naman kapangit ang kanyang pag-uugali, sabi ng ilan. At dahil na rin sa kagaspangan ng kanyang pag-uugali, napilitan si Don Sergio na ipakasal siya kay Enrique Salvatore, isa sa mga stockholder ng kanilang kompanya at hinahabol-habol ng kababaihan. Pero hindi naging maganda ang unang pagkikita nila kaya naman ayaw na rin ni Sofia kay Enrique. Pero dahil doon, pinarusahan si Sofia ni Don Sergio. Sapilitang ipinakasal siya nito sa isang lalaking ni minsan ay hindi pa niya nakikilala. Ang lalaking naging buhay na bangungot sa kanyang nananahimik na buhay, walang iba kundi ang pangit at magsasakang si Efraim. Dahil hindi talaga nagustuhan ang napangasawa, kinagat na lang ni Sofia ang agreement na inilatag ni Efraim. Three months na maninirahan siya sa probinsiya nito at kapag hindi pa rin napagbago ng lalaki ang isip niya, ihahatid siya nito sa Maynila. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unting nakilala at nakita ni Sofia ang mabuting pagkatao ni Efraim. Hanggang isang araw ay namalayan na lang niyang masaya na siya sa piling nito. At mahal na yata niya ang lalaki! Ngunit may biglang nadiskubre si Sofia patungkol kay Efraim, isang sekretong nagpabago sa isip niya. Nagpasya siya na huwag nang tapusin ang tatlong buwang usapan nila at bumalik na lamang sa Maynila.

social media

Categories