PHR5612 - You've Got That One Thing

price
PHP 39.00
Author(s)
Hana Rei

PHR5612 - You've Got That One Thing

“The first time you look at me and smiled at me, I knew I loved you there and then…”

Ang malalim na pilat sa kaliwang pisngi na tanging kapintasan sa guwapong mukha ni Von ang unang napansin ni Lime nang makita ang binata. Pero mas interesado siyang malaman ang istorya sa likod ng pilat na iyon, at para sa kanya ay hindi naman iyon nakabawas sa angkin nitong kaguwapuhan. Ginawa ni Lime ang kanyang trabaho. Bilang tour guide ay ipinakita niya kay Von ang tourist spots ng Palawan. Sinamahan niya ang binata sa magagandang lugar. At kasabay niyon ay unti-unti niyang naibalik ang sigla sa malungkot na mga mata nito. Kay Von ay naramdaman ni Lime na hindi lang siya isang tour guide kundi isang magandang babae na may kakayahang magmahal. Namalayan na lang niya na umiibig na siya kay Von. Pero kung kailan nahulog na ang puso niya ay saka naman nagbalik sa buhay ni Von ang babaeng labis na nanakit sa damdamin nito—si Jesan. Si Jesan din ang babaeng labis nitong minahal.

social media

Categories