PHR5617 - Better Off In Love

price
PHP 39.00
Author(s)
Shaylee Sizon

PHR5617 - Better Off In Love

“Our story is probably one of the longest love stories in the making. It took you a very long time to realize that you love me, too. Siguro naman, hindi ka tatanggi kung yayain na kitang magpakasal kaagad?”

Sino nga ba si Tom sa buhay ni Kathi? Mula elementarya ay magkasama na sila. Madalas asarin ni Kathi si Tom dahil sa pagiging lampa at hikain. Pero sa kabila niyon, si Tom ang kasama ni Kathi hanggang high school. Si Tom ang matiyagang nagtuturo sa kanya para hindi siya bumagsak. But some inevitable things happened. Nagkahiwalay sina Kathi at Tom nang pumunta ang binatilyo sa Maynila para mag-aral habang nanatili si Kathi sa Bataan. Napuno ng hinanakit at tampo ang puso ni Kathi. At ngayong muli silang nagkita, pakiramdam ni Kathi ay malayong-malayo na ang Tom na kaharap niya sa Tom na kanyang kababata. He was successful in his field. Nagtapos ng pag-aaral si Tom at kumuha ng master’s degree sa London. Habang siya ay hindi natapos ang kolehiyo. May isa pang natuklasan si Kathi pagkakita kay Tom, ibang klase na ang tibok ng kanyang puso para sa dating kababata. Sana ay posible siyang mahalin din ng binata kahit malayo na ang kanilang agwat sa buhay. Sana ay makumbinsi niya si Tom na hindi sila puwedeng maging magkaibigan lang…

social media

Categories