PHR5618 - And That Was How I Knew You Were The One

price
PHP 39.00
Author(s)
Leonna

PHR5618 - And That Was How I Knew You Were The One

She was definitely in love with him. Wala nang pero-pero. Basta, mahal na niya ito. Period. Utada is a music genius. Bawat heartbreak na pagdaanan ng dalaga ay isang magandang awitin ang nalilikha niya. Dahil sa talento niyang iyon ay kinomisyon siya ng Star Records upang lumikha ng mga awitin para sa sikat na bandang Lemon-Lime. Iyon ang bandang kinabibilangan ni Sylvann, ang piano buddy ni Utada noong mga bata pa sila. Kinalakihan ni Utada ang pag-asam na muling makita si Sylvann upang magkaroon ng karugtong ang mga alaalang itinago niya sa puso. At ngayon nga ay nangyari na ang kanyang inaasam. Sylvann remembered her, too. Kaya naman ang bigong puso ni Utada ay biglang napuno ng ligaya. Ang problema, hindi niya magawang lumikha ng obra dahil sa saya. Paano na? Kailangan bang mabigong muli ang puso ni Utada kay Sylvann gayong ang bagay na iyon ang kinatatakutan niya?

social media

Categories