PHR5621 - Keith, The Heart Thief

price
PHP 39.00
Author(s)
Nicollete Legazpi

PHR5621 - Keith, The Heart Thief

“I’m warning you, Angel. Do your best to guard your heart. Because I’m going to steal it from you.”

Hindi naging maganda ang unang paghaharap nina Carla at Keith. Kung umasta ang binata ay tila ba lahat ng bagay ay mayroong katapat na halaga. Kaya naman nang ituring nito si Carla na isang bayarang babae ay walang kagatol-gatol na binuhusan niya ito ng yelo. Pero mukhang may ibang plano ang tadhana para sa kanilang dalawa. Nabaon sa pagkakautang ang ama ni Carla at nalagay sa kapahamakan ang kanyang pamilya. At wala siyang ibang malapitan para humingi ng tulong kundi si Keith. Tinulungan siya nito pero may kapalit—kailangan niyang manatili sa tabi nito hanggang sa gusto nito. Sa mga araw na kasama ni Carla si Keith ay unti-unting nabago ang masamang imahe ni Keith. Napakalayo pala nito sa bastos at aroganteng lalaking una niyang nakilala. At unti-unti, namalayan na lamang ni Carla na minamahal na ang lahat-lahat kay Keith. Pero natuklasan ni Carla ang lihim ni Keith—ang pagkakaugnay nito sa isang lihim na organisasyon. Idagdag pa ang isang Eliza Madrid na nagpa-realize kung gaano kalayo ang agwat nina Carla at Keith sa isa’t isa.

social media

Categories