PHR5622 - Duke Sebastian

price
PHP 39.00
Author(s)
Zindy Rivera

PHR5622 - Duke Sebastian

“Remind me that you love me always.”

Dinukot si Lara sa araw ng kanyang kasal. Lalo siyang nalito nang dalhin siya ng lalaking nagpakilalang Duke Sebastian sa Forbidden Island, isang malaparaisong isla. Itinago sa kanya ng guwapo ngunit antipatikong lalaki ang dahilan kung bakit siya dinala nito roon. Ang nakapagtataka, para sa isang abducted bride ay sinabi ni Duke na malaya siyang mamasyal sa isla at gawin ang gusto niya. Unti-unti, napansin ni Lara ang magagandang katangian ni Duke. Ang malungkot na mga mata nitong tila may itinatagong lihim, ang mapupulang labi na tila kayang magpawala ng katinuan ng sino mang babaeng hahagkan nito. Suddenly, naalerto ang mga pandama niya. Maging ang tibok ng puso niya ay kumokontra sa sinasabi ng isip niya. At nang hagkan siya ni Duke at yakapin ay para bang noon lang siya nakadama ng tunay na pagmamahal. Nang sa wakas ay matuklasan ni Lara na may kinalaman sa fiancé niya kung bakit siya dinukot ni Duke, noon din niya natuklasan na umiibig na siya sa lalaki. Totoo kaya ang pag-ibig na ipinadama ni Duke sa kanya, o bahagi lang iyon ng pinlano nitong paghihiganti?

social media

Categories