PHR5623 - Ang Chinito Ng Buhay Ko

price
PHP 39.00
Author(s)
Emerald Jade

PHR5623 - Ang Chinito Ng Buhay Ko

Kung isusulat man niya ang kuwento ng pagmamahalan nila ay mauubusan siya ng mga pahina dahil alam niyang habang magkasama sila ng pinakamamahal ay walang “The End” ang istorya nila. Pinili ni Crystal na gawin ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya: ang pangatawanan ang mga salitang “live young, wild, and free.” Naglasing siya sa isang bar, sumayaw na parang wala nang bukas at hinayaang lapitan ng isang lalaking hindi niya inakala na isang sikat na personalidad pala—si Enzo Tanjuanco. Hindi niya inakalang ang isang gabing iyon ang babago sa tahimik at payapa niyang buhay. Habang nahihirapan si Crystal sa pinasok na gulo dahil sa scandal daw nila ni Enzo ay pilit namang ibinabalik ng binata sa ayos ang lahat. Kaya natagpuan na lang niya ang sariling minamahal na si Enzo. Nagdalawang-isip pa siya noong una kung totoong mahal na niya ang binata ngunit nawala ang agam-agam na iyon nang maramdamang tila may katugon ang pagmamahal na kanyang nararamdaman para kay Enzo. Kaya pala niyang mahalin ang isang lalaking alam niyang napipilitan lang na gawin ang mga bagay na ginagawa nito para sa kanya, na hindi siya talaga mahal, at isang responsibilidad lang ang turing sa kanya.

social media

Categories