PHR5624 - Higit Kitang Mahal

price
PHP 79.00
Author(s)
Camilla

PHR5624 - Higit Kitang Mahal

“Ang pag-ibig nga naman… Hindi mo mapigil, hindi mo rin naman mapili.”

Mula sa pagtutol ng mga magulang, hanggang sa pagiging kontrabida ng kanya-kanyang pinsan—napakarami nang pinagdaanan ng relasyon nina Berry at Andrew. Pero ang mas nagtulak kay Berry upang layuan ang binata ay nang masaksihan niya kung paanong halos literal na “binili” siya nito sa kanyang mukhang perang ina. Pinili ni Berry ang lumayo. At nakabuti naman iyon dahil napaunlad niya ang sarili. Wala na sana siyang balak na bumalik ngunit nagkaroon ng malubhang karamdaman ang kanyang ama. Pag-uwi ni Berry, nagulat siya na close pala si Andrew sa kanyang ama at mukhang okay na ang binata. At tila nakahanap na rin ng bagong pag-ibig. Hindi tulad niya. Dahil natuklasan ni Berry na hanggang ngayon ay si Andrew pa rin ang nasa kanyang puso…

social media

Categories