PHR5625 - Suddenly I'm In Love

price
PHP 39.00
Author(s)
Misty Ice

PHR5625 - Suddenly I'm In Love

“I never asked for someone to love yet you came. Madaya ka because you made me fall for you.”

Si Pia ang sinisisi ng kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang ina. She took it hard on herself kaya nag-suggest ang best friend niyang si Celine na magbakasyon muna siya. May nakita raw si Celine sa Internet na isang blog tungkol sa isang babaeng may pinagdaraanan na katulad ng kay Pia. Nag-post ng magagandang larawan ng lugar ang babae, nagtatanong kung sino ang may nais makipag-switch ng lugar sa loob ng isang buwan. Celine arranged for Pia the far-from-ordinary vacation. At hindi alam ni Pia kung paanong napapayag siya ng kaibigan sa kalokohang iyon. Natagpuan na lang niya ang sarili sa Villa Esperanza sa bayan ng San Martin. Sa Villa Esperanza, nakilala ni Pia si Miguel, kapatid ng babaeng nakipagpalit sa kanya ng lugar. For Miguel, Pia was an eye candy, a pretty and refined woman with a fiery attitude—a deadly combination. He was happy being single and he could have as many women as he wanted to fill his physical needs without being obligated. Literal na nakita ni Pia ang kalokohan nito sa babae. Still, Pia fell for Miguel. She thought it would last forever, pero nang matapos ang isang buwang pananatili niya sa Villa Esperanza ay noon din niya nalaman na hindi siya mahal ni Miguel dahil ang puso nito’y may ibang mahal. Labis na nasaktan si Pia. Hindi na niya alam kung alin sa mga pinagsaluhan nila ni Miguel ang totoo… o kung may totoo pa nga ba sa mga iyon.

social media

Categories