PHR5629 - Forever And For Always

price
PHP 39.00
Author(s)
Doreen Gabriel

PHR5629 - Forever And For Always

“You’re mine… every part of you belongs to me.”

Nakilala ni Daniella ang dalagitang si Aia nang mag-try out sa basketball team ng university ang best friend ni Daniella na si Bryce. Simula noon ay naging constant shadow na niya ang makulit na dalagita. Ayos lang sana dahil magaan din ang loob niya kay Aia. Ang kaso, pumasok sa eksena ang masungit at suplado nitong kuya na si Kenji Ohashi. Inutusan ni Kenji si Daniella na iwasan si Aia. Mahirap mang gawin ay sinunod niya ang lalaki. Pero hindi niya inakalang doon magsisimula ang malaki niyang problema. Aia started sending her flowers and chocolates na naging dahilan upang maging usap-usapan sila sa campus. Big brother to the rescue. Upang matigil ang usap-usapan ay nagpanggap si Kenji na ito ang nanliligaw kay Daniella. Isang pagpapanggap na nauwi sa isang totohanang relasyon. Kenji promised to be there for her always. Subalit ang pangakong iyon ay hindi natupad nang basta na lang itong umalis na walang iniwang anumang pangako. Dapat pa bang maghintay si Daniella? O dapat na siyang magising sa katotohanan na ang anumang sinimulan nila ay wala nang karugtong?

social media

Categories